Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wysłała list do Jose Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej i Janusza Lewandowskiego, unijnego komisarza ds. budżetu, w którym skrytykowała propozycję tzw. backloadingu. Pomysł Komisji Europejskiej polegał na czasowym wycofaniu z rynku pozwoleń 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w 2013 r.


Lewiatan podkreślił, że odrzucenie propozycji KE przez Parlament Europejski to bardzo ważny głos w trwającej od roku debacie w tej sprawie. Część krajów członkowskich, w tym Polska, przemysł europejski, BUSINESSEUROPE, a teraz również i Parlament Europejski wyrażają brak akceptacji dla krótkoterminowych interwencji w europejski system handlu emisjami (ETS), argumentuje PKPP Lewiatan.

Proponowane przez KE zmiany są szkodliwe dla konkurencyjności europejskiej gospodarki. Co więcej, bez wprowadzenia backloadingu, uda się zrealizować 21 proc. redukcję emisji CO2 do 2020 roku, w porównaniu z 2005 roku. Tak więc, wszelkie interwencje w obecny system handlu emisjami są bezpodstawne, uważają eksperci.
 

Zdaniem organizacji zrzeszającej pracodawców prywatnych politycy powinni skupić wysiłki na przywróceniu wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, co doprowadzi do wzrostu popytu i cen uprawnień. Równolegle należy prowadzić prace nad strukturalnymi reformami systemu ETS po 2020 roku, rozpatrując dwa scenariusze: osiągnięcia i nie osiągnięcia globalnego porozumienia klimatycznego, analizuje Lewiatan.