Pytanie
Powiat jest właścicielem działki na terenie gminy, zabudowanej budynkiem szkoły. Do końca 2012 r. nieruchomość ta była w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i była wykorzystywana do prowadzenia działalności oświatowej. Szkoła jako jednostka oświatowa została zlikwidowana natomiast nieruchomość ta nadal pozostała w zasobie starostwa powiatowego. W styczniu 2013 r. umową użyczenia nieruchomość ta została przekazana stowarzyszeniu, które prowadzi tam działalność statutową m.in. działalność w zakresie edukacji.
Kto jest podatnikiem od przedmiotowej nieruchomości od września 2012 r.?
Czy w stosunku do starostwa powiatowego ma zastosowanie art. 2 ust. 3 pkt 3 u.p.o.l.?