Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. uchwałę powołującą do życia Krajową Grupę Spożywczą. 

Krajowa Grupa Spożywcza będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu.

Działalność B+R - branża spożywcza - zestawienie >

Krajową Grupę Spożywczą będzie tworzyć 15 spółek, podzielonych na sześć segmentów: produkcja nasienna, produkcja cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny, przetwórstwo spożywcze. W jej skład wejdą m.in. spółka „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o., ELEWARR sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. Jednym z celów polskiego holdingu spożywczego jest budowa łańcucha dostaw w ramach strategii od pola do stołu. Powiązania pomiędzy spółkami w Krajowej Grupie Spożywczej pozwolą zapewnić kontrolę nad każdym etapem produkcji w segmentach cukru, skrobi, zbożowo-młynarskich i przetwórstwa spożywczego. Dzięki temu spółki będą mogły zrezygnować z usług pośredników, a wartość dodana zostanie w rękach Krajowej Grupy Spożywczej.

- Ten nowy podmiot będzie dawał polskim rolnikom bezpieczeństwo. Będzie ich chronił przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych podmiotów, które funkcjonują na rynku spoza obszaru Skarbu Państwa – mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin.. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 29 marca br. podpisały umowę przekazania nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z branży rolno-spożywczej. Pozwoli to MAP sfinalizować proces tworzenia holdingu rolno-spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza (KGS).

Czytaj także: Sasin: Jesteśmy na ostatniej prostej, aby powstał Polski Holding Spożywczy>>
 


Mniej pośredników, wyższe ceny dla rolników

- Krajowa Grupa Spożywcza będzie jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, gdy pod koniec marca razem z Jackiem Sasinem informowali o tym projekcie. Wskazał, że może się zajmować np. zbiorowym zaopatrywaniem rolników w nawozy. A nawiązując do problemu cen i spekulacji stwierdził, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie miała mniej pośredników. Będzie jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych i dawać godziwe wynagrodzenie rolnikom za produkty rolne. - Chodzi o to, by różnica między ceną produktów rolnych a ceną finalną na półkach w sklepie była jak najmniejsza. To jest możliwe, jeśli jest koncentracja, jest jak najmniej pośredników i można przeciwdziałać zmowom cenowym – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Czytaj też: Podatek cukrowy w praktyce >

Spółka cukrowa i inne 

Zapowiadając tworzenie nowej struktury, minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował, że KGS powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową. 

Jak poinformował wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, Krajowa Spółka Cukrowa to największy podmiot sektora rolno-spożywczego znajdujący się w domenie Skarbu Państwa. - Przygotowaliśmy najbardziej kompleksową analizę, która dotyczyła sektora rolno-spożywczego w Polsce. Wybraliśmy oprócz Krajowej Spółki Cukrowej 14 podmiotów, których majątek zostanie wniesiony do Krajowej Spółki Cukrowej w celu podwyższenia kapitału. Krajowa Spółka Cukrowa wyemituje akcje, które zostaną objęte przez Skarb Państwa przez wniesienie aportem spółek. To jest najczystsza konstrukcja, ponieważ przez to zwiększamy udział Skarbu Państwa w Krajowej Grupie Spożywczej - przekazał. Zapowiedział, że w KGS znajdą się m.in. Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Ziemniaka, Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko-Mazurska Hodowla Buraka Cukrowego i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

Z informacji resortu aktywów wynika, że obecnie Skarb państwa ma 79,69 proc. akcji w Krajowej Spółce Cukrowej. Pozostała cześć znajduje się w rękach plantatorów i rolników. - Jesteśmy w stałym kontakcie z plantatorami i rolnikami. Każdy etap tworzenia holdingu spożywczego był z nimi konsultowany. Dzisiaj jeszcze spotykam się z sekretariatem rolnictwa i sekretariatem spożywczym NSZZ Solidarność, które wiodą prym w rozmowach, żeby dograć poszczególne tematy związane z porozumieniami płacowymi - zapewnił Andrzej Śliwka

Skibińska Małgorzata: Dbałość o dobro zakładu pracy - komentarz praktyczny >

Według założeń, po podwyższeniu kapitału KSC państwo będzie miało w nowopowstałym holdingu o nazwie Krajowa Grupa Spożywcza ok. 85 proc. akcji.

Według rządowych założeń, proces tworzenia holdingu spożywczego łącznie z wpisem do KRS ma zakończyć się w I półroczu tego roku. Zgoda UOKiK na powstanie spółki została wydana w 2021 roku.