Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:

Jak rozumieć zapis w rozporządzeniu dotyczący minimalnych wymagań dla stacji demontażu, tj. utwardzone i szczelne podłoże? Czy kostka brukowa zalicza się do takich powierzchni, czy tylko powierzchnia asfaltowa lub betonowa?

ODPOWIEDŹ:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.) - dalej r.m.w.s.d. - wymaga w poszczególnych sektorach posiadania utwardzonego szczelnego podłoża - służy to zapobieganiu wprowadzania zanieczyszczeń do gleby lub ziemi i do wód (dodatkowo w niektórych sektorach wymóg wyposażenia w system odprowadzania odcieków).
Akt r.m.w.s.d. nie definiuje pojęcia szczelnego podłoża - należy je rozumieć zatem w znaczeniu potocznym jako nieprzepuszczające czegoś - w tym wypadku cieczy pochodzących ze zużytych pojazdów. Słownik języka polskiego definiuje pojęcie "szczelny" jako "nieprzepuszczający cieczy lub powietrza" - w przypadku szczelności podłoża należy je rozumieć jako nieprzepuszczalność cieczy. Przepisy dotyczące wyposażenia stacji demontażu nie zawierają konkretnych wymagań technicznych (parametrów dla zastosowanych materiałów) zapewniających szczelność podłoża; będą one wynikały z wiedzy w zakresie budownictwa dotyczącej porowatości użytych materiałów. Wydaje się jednak, że kostka brukowa takich wymagań nie spełnia.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.