Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęto świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (por. Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).
W przedstawionej sytuacji działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawczynię jest branżą, dla której powstał od 1 marca 2015 r. obowiązek ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Podatniczka prowadzi działalność w formie mobilnego salonu kosmetycznego od ubiegłego roku, a od dnia 3 lutego 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Jeżeli od 1 marca 2015 r. nie wystąpi u Wnioskodawczyni sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, nie wystąpi również obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, skoro nie wystąpi obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy, nie ma potrzeby posiadania kasy fiskalnej. Jak wyjaśnił Derekto IS w Katowicach, kosmetyczka nie musi obecnie kupować kasy rejestrującej. Kasa rejestrująca musi zostać zakupiona przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2015 roku, sygn. IBPP3/4512-142/15/EJ