Poprawa stanu zasobów wodnych to jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. 

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, apeluje by te dokumenty przygotować najlepiej, jak tylko jest to możliwe. Przypomina, że plany gospodarowania wodami to rodzaj konstytucji wodnej.

Prezes KZGW poddał konsultacjom społecznym plany gospodarowania wodami na obszarze 10 dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Swoją opinię każdy może przedstawić ustnie, pisemnie lub poprzez wypełnienie ankiety na stronie: www.apgw.kzgw.gov.pl. Projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dostępne są m.in. na stronach: www.rdw.kzgw.gov.pl i www.kzgw.gov.pl oraz na stronach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Opinie, wnioski i uwagi od wszystkich instytucji i osób prywatnych będą zbierane do 22 czerwca 2015 r. Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie uwagi zostaną rozpatrzone, a zaktualizowane plany gospodarowania wodami po ich zatwierdzeniu przez rząd zostaną przesłane do akceptacji Komisji Europejskiej.

www.mos.gov.pl