Pytanie
26-letni pracownik zmarł 16 kwietnia 2013 r. Pracownik był zatrudniony w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Z powodu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim. Miał wypłacony zasiłek chorobowy do 31 marca 2013 r. Okres zasiłkowy miał zakończyć się 21 kwietnia 2013 r. Pracownik nie miał żony ani dzieci, mieszkał z matką. Rodzice pracownika są po rozwodzie i mieszkają osobno. Pozostał nie wypłacony zasiłek chorobowy za okres od 1 do 16 kwietnia 2013 r. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 13 dni.
Komu należy wypłacić powyższe należności?
Czy należy je wypłacić po przeprowadzonej sprawie spadkowej?
Jak należy rozliczyć za okres od 1 do 16 kwietnia 2013 r. w deklaracji ZUS?
Czy niewypłacony zasiłek chorobowy można rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne?
Komu należy wypłacić 1-miesięczna odprawę pośmiertną?