Tzw. rewitalizacje są prostsze, niż czasochłonne i drogie modernizacje. Modernizacje zwykle zmierzają do podwyższenia prędkości pociągów, co często wiąże się z przebudową linii, a co za tym idzie – skomplikowanymi procedurami. Rewitalizacje zakładają odtworzenie pierwotnych parametrów linii, czyli np. możliwej prędkości maksymalnej pociągu czy nacisku osi. Prace nie wymagają więc np. zmian parametrów łuków czy kosztownej infrastruktury środowiskowej.

Obecnie na różnym etapie zaawansowania jest siedem projektów rewitalizacji linii kolejowych i jeden projekt dotyczący przejazdów.

Jak wynika z poniedziałkowego komunikatu firmy NDI S.A., oferta tej spółki została wybrana w przetargu obejmującym zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie linii kolejowej nr 353, w województwie kujawsko-pomorskim. Z inwestycji wyłączono odcinek Toruń Główny – Toruń Wschodni.

Rewitalizacja obejmie odcinek mierzący prawie 109 kilometrów. Cała linia kolejowa nr 353 ma prawie 400 km długości i łączy Poznań z miejscowością Żeleznodorożnyj w obwodzie kaliningradzkim (Rosja).@page_break@


Prace potrwają dwa lata i obejmą: wymianę nawierzchni kolejowej na całym remontowanym odcinku, w tym około 9 km z wymianą podtorza, wymianę 75 rozjazdów, remont 16 obiektów inżynieryjnych, naprawę nawierzchni 55 przejazdów, zabudowę 23 urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach oraz roboty w zakresie branży energetycznej.

Tzw. program rewitalizacyjny obejmuje też linię nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz, linię nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa, linię nr 61 i fragment linii nr 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie, linię nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Proszowice, linie kolejowe nr 1, 133, 160 i 186 na odcinku Zawiercie - Jaworzno Szczakowa oraz linię nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork. Tzw. projekt przejazdowy zakłada podniesienie kategorii ponad 200 przejazdów kolejowych m.in. poprzez wyposażenie ich w sygnalizację.

Ogłoszony wiosną ubiegłego roku program rewitalizacji obejmował osiem projektów dot. remontów linii kolejowych. Ich łączny koszt oszacowano na 2,23 mld zł. Realizację programu uzależniono od formalnej zgody Komisji Europejskiej na możliwość finansowania rewitalizacji w Polsce ze środków unijnych. Z pierwotnego programu wypadł projekt dotyczący linii nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów.

Rewitalizacja odcinka linii 353 będzie realizowana w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

olz/ mki/