Jeszcze w styczniu Rada Nadzorcza AD.Drągowski podjęła jednomyślnie uchwałę o zawieszeniu w czynnościach prezesa zarządu Łukasza Drągowskiego. W wydanym komunikacie nie podano żadnych szczegółów. Spółka poinformowała jedynie, że zawieszenie prezesa nastąpiło „z ważnych przyczyn”. Teraz na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego giełda zawiesiła na miesiąc notowania agencji nieruchomości AD Drągowski, bo w siedem sesji akcje podrożały o ponad tysiąc procent

Według danych opublikowanych na stronie spółki, Łukasz Drągowski ma 6,7 proc. akcji AD.Drągowski. Małgorzata Drągowska ma 22,64 proc. jej akcji, a największym pakietem, sięgającym 70,65 proc., dysponuje Lech Drągowski. Jeszcze 23 marca za akcje Drągowskiego płacono 1,08 zł. Później drożały nawet o kilkadziesiąt procent dziennie. 1 kwietnia kosztowały już 12,50 zł. Zyskały w sumie 1057 proc. W tym czasie najszerszy indeks giełdy WIG stracił 1 proc. Poza tym spółka nie publikowała w tym okresie informacji, które uzasadniałyby taki skok notowań.

KNF przyjrzała się spółce AD Drągowski i na jej żądanie władze giełdy zawiesiły wczoraj obrót papierami na miesiąc. KNF uzasadniła, że dalszy handel zagrażałby bezpieczeństwu obrotu i naruszałby prawo inwestorów do rzetelnej informacji o sytuacji w akcjonariacie. Nadzorca naszego rynku kapitałowego nie wyklucza także, że w ostatnich dniach ktoś mógł manipulować kursem AD Drągowski, aby zawyżyć notowania. Za manipulację grozi grzywna (do 5 mln zł) lub więzienie (od trzech miesięcy do pięciu lat).  Spółka już po zawieszeniu notowań podała, że nic nie wie na temat przyczyn znacznego wzrostu kursu akcji, nie prowadzi negocjacji ani działań, o których miałaby rychło informować inwestorów.

AD.DRĄGOWSKI jest firmą prowadzącą działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, która obejmuje transakcje kupna/sprzedaży oraz najmu/wynajmu różnych kategorii nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych. Firma posiada 9 biur nieruchomości w Warszawie oraz 5 biur nieruchomości w okolicach Warszawy. Zatrudnia prawie 200 agentów. Historia firmy sięga roku 1984 kiedy Lech Drągowski - radca prawny w Warszawie rozpoczął wykonywanie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.