Pytanie
Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. W maju 2012 r. zakupiłem środek trwały o wartości 200.000 zł, zakwalifikowany do grupy 548. Ze względu na charakter urządzenia, muszę nabywać do niej dodatkowe elementy w zależności od rodzaju zamówień. Zakupy te traktowałem jako ulepszenie i zwiększałem wartość środka trwałego.
Czy podstawę odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła przez cały rok podatkowy wartość początkowa z dnia wprowadzenia urządzenia do ewidencji, czy też w trakcie roku mogę przeliczać odpisy od wartości początkowej powiększonej o ulepszenia?
Jeżeli możliwe jest zwiększanie podstawy odpisów, to czy należy w zwiększeniu uwzględniać wartość ulepszeń dokonanych w miesiącach poprzednich i w danym miesiącu, czy tylko w miesiącach poprzednich?