Pytanie
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zadeklarowała podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyższą niż kwota najniższej podstawy wymiaru. Od 20 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przedsiębiorca za sierpień zapłacił pełną składkę (od podwyższonej podstawy).
Czy przedsiębiorca, jeśli otrzymał zasiłek, ma prawo skorygować deklarację za sierpień i odpowiednio pomniejszając (podwyższoną) podstawę proporcjonalnie za okres od 20 do 31 sierpnia?
Czy fakt, że przedsiębiorca zadeklarował podstawę wyższą niż minimalną pozbawia go prawa do skorygowania deklaracja i proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składki za okres niezdolności do pracy?
A co w przypadku gdy niezdolność do pracy obejmowałaby pełny miesiąc, np. przedsiębiorca chorował od 1 sierpnia, ale za sierpień zapłacił pełną składkę od maksymalnej podstawy na ubezpieczenia społeczne - czy po otrzymaniu zasiłku ma prawo skorygować tę deklarację wykazując zerową podstawę?