Pytanie
W regulaminie pracy jest zapis o możliwości wypłaty premii uznaniowej. w umowie o pracę jest sformułowanie np 1680 zł + premia uznaniowa.
Czy pracownicy przebywającej cały miesiąc na zwolnieniu chorobowym można wypłacić premię?
Czy będzie ona wliczana do podstawy ZUS?
Jaki zapis powinien znaleźć się w regulaminie pracy, aby pracodawca podczas chorobowego mógł fakultatywnie wypłacić premię, która byłaby wliczana do podstawy naliczania składek ZUS?
Jakie ewentualnie mogą wystąpić zagrożenia dla pracodawcy w przypadku wypłaty premii uznaniowej podczas chorobowego. Dla pracodawcy jest to cenny pracownik i chciałby fakultatywną premią zrekompensować mu obniżone, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek zus.