Pytanie
Jak należy postąpić z pracownikiem długotrwałe przebywającym na zwolnieniu chorobowym?
Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na 1/2 etatu od 1 kwietnia 2013 r. Od 1 października 2013 r. została podpisana umowa o pracę na czas nieokreślony. W 2013 r. pracownica chorowała notorycznie do 31 grudnia 2013 r. i przekroczyła 182-dniowy okres zasiłkowy. W styczniu 2014 r. w związku z nieuzyskaniem przez pracownicę zdolności do pracy, pracownica wybrała zaległy urlop wypoczynkowy oraz kilka dni urlopu bezpłatnego. Następnie ponownie przyniosła zwolnienie lekarskie od 16 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r.
Czy pracodawca może zwolnić pracownicę?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?
Jakie informacje należy umieścić w świadectwie pracy?
Czy należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe i liczyć od nowa 33 dni, czy zanieść do ZUS formularz ZUS ZLA?