Pytanie
Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi księgi rachunkowe. Spółka świadczy usługi telewizji kablowej dla osób fizycznych i firm. Oferuje klientom programy stacji krajowych i zagranicznych. Z każdym z klientów ma zawartą umowę na dostarczanie kanałów telewizyjnych. Kontrahenci zagraniczni są nadawcami programów, udzielają licencji na reemisję programów telewizyjnych na podstawie zawartych umów.
Kiedy należy przy imporcie usług nabycia licencji na dostarczanie programów od kontrahentów zagranicznych naliczyć i kiedy należy odliczyć podatek VAT?
Faktura wystawiona 17 lutego, wpłynęła 19 lutego, dotyczy usługi za styczeń, termin płatności – 17 marca.