To nowelizacja Prawa ochrony środowiska z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1101) zasadniczo zmieniła sposób realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. 

Programy ochrony środowiska (POŚ) powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. POŚ sporządza odpowiednio organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, a uchwala sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Wojewódzkie POŚ opiniowane są przez Ministra Środowiska.

Ministerstwo Środowiska przygotowało wytyczne, które są dokumentem pomocniczym, adresowanym do organów wykonawczych i uchwałodawczych JST. Wskazują na elementy, które powinny zostać ujęte w POŚ bądź wzięte pod uwagę przy ich sporządzaniu, określają strukturę programów ochrony środowiska oraz obszary interwencji (wraz z przykładowymi celami i wskaźnikami).

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi, które opublikowane zostały na stronie www.mos.gov.pl/artykul/3432_projekty_dokumentow_i_strategii/24867_wytyczne_do_opracowania_wojewodzkich_powiatowych_i_gminnych_programow_ochrony_srodowiska.html

Uwagi do wytycznych można przesłać do 24 lipca 2015 r. na adres daniel.kaminski@mos.gov.pl za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mos.gov.pl/artykul/3432_projekty_dokumentow_i_strategii/24867_wytyczne_do_opracowania_wojewodzkich_powiatowych_i_gminnych_programow_ochrony_srodowiska.html