Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w ramach VI rundy aplikacyjnej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków. Łączny całkowity koszt projektów wynosi 1.313.261,22 zł, zaś wartość rekomendowanej pomocy z Unii Europejskiej to kwota 462.534,67 zł.

Lista rankingowa dostępna jest pod adresem www.mos.gov.pl

Jednocześnie poinformowano, że VII konkurs dla działania 4.1 – Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego przewidziany na wrzesień tego roku nie będzie ogłaszany.


Źródło: www.mos.gov.pl