Pytanie
Istnieje potrzeba wykonania opinii na temat stanu zdrowotnego drzewa będącego pomnikiem przyrody.
Jakimi uprawnieniami musiałby się legitymować autor takiego opracowania?
Czy wystarczające są uprawnienia SITO NOT do pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni?
Czy przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w przebiegu postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. wymaga wynajęcia fachowca "z zewnątrz", czy taką opinię może sporządzić pracownik urzędu posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe nadane przez organizacje branżowe działające w ramach NOT-u?