Pytanie
Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę (wynagrodzenie wyższe od minimalnego). Z tego tytułu będzie przebywała na urlopie macierzyńskim i będzie otrzymywała zasiłek.
Jakie dokumenty należy składać za tą osobę do ZUS z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej?
Czy tylko RZA (ze składką zdrowotną), czy także RSA (mimo, że zasiłek będzie wypłacany ze stosunku pracy)?
Jeśli tak, to jaki kod przerwy należy wykazać w RSA?
Czy mimo przebywania na urlopie macierzyńskim (w ramach stosunku pracy) ubezpieczona może w tym czasie nadal prowadzić działalność?
Czy też za ten okres należy zgłosić ubezpieczoną do składek społecznych z tytułu prowadzenia działalności i składać raporty RCA?