Pytanie
Pracownik na skutek wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy przebywał za zwolnieniu lekarskim, otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 11 marca 2013 r. W okresie zwolnienia lekarskiego otrzymał skierowanie do sanatorium. W dniu 12 marca 2013 r. po zakończeniu choroby i odbyciu badań kontrolnych pracownik wrócił do pracy. W czasie kiedy przebywał na zwolnieniu lekarskim otrzymał od lekarza skierowanie do sanatorium na 24 dni od 26 kwietnia 2013 r. Za okres pobytu w sanatorium zostanie wystawione pracownikowi zwolnienie lekarskie.
Jakie świadczenie chorobowe będzie przysługiwało pracownikowi za okres pobytu w sanatorium?