Pytanie
Przedmiotem działalności spółki jest urządzanie gier na automatach do gier o niskich wygranych. W celu rozliczania urządzeń spółka zatrudnia na umowę o pracę insspektorów odpowiedzialnych za rozliczenie utargów oraz zatowarowań urządzeń. Z jednym z pracowników spółka rozwiązała umowę o pracę. Na dzień rozwiązania umowy inspektor nie rozliczył się ze spółką z utargu za ostatni miesiąc oraz z zatowarowań w urządzeniach. Po kilku miesiącach od rozwiązania umowy o pracę były pracownik wystąpił do sądu z powództwem przeciwko spółce o rozliczenie i wypłacenie nadgodzin za wykonywaną pracę. Z kolei spółka wstąpiła z powództwem wzajemnym o zwrot niewpłaconych utargów i zatowarowań. W trakcie procesu doszło do podpisania ugody, w której określono kwotę do wypłaty za nadgodziny. W pozostałej kwestii ugoda likwidowała spór procesowy.
Czy kwota niewpłaconych utargów i zatowarowań, które zostaną sksięgowane, stanowi dla spółki koszt podatkowy w dacie podpisania ugody?
Czy wypłacone wynagrodzenie za nadgodziny stanowi koszt podatkowy w dacie podpisania ugody?