Pytanie
Córka prowadząca działalność gospodarczą, będąca podatnikiem VAT w roku 2007 udzieliła pożyczkę w kwocie ok. 300.000 zł swojej matce jako osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza córki nie ma w swoim zakresie usług pośrednictwa finansowego. Pożyczka ta została zwrócona przez matkę córce w latach 2007-2010.
Jakie skutki powstaną na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielonej przedmiotowej pożyczki?
Czy fakt udzielenia przedmiotowej pożyczki powinien być zgłoszony do urzędu skarbowego?
Czy z chwilą powołania się przez matkę na fakt otrzymania przedmiotowej pożyczki przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej powstaje obowiązek podatkowy (przedmiotowa pożyczka nie była zgłoszona do urzędu skarbowego)?