Pytanie
Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Opłacam podatek liniowy, a księgowość prowadzę w formie ksiąg rachunkowych. Na potrzeby działalności gospodarczej podpisałem umowę pożyczki i zaciągnąłem pożyczkę od nie powiązanej ze mną spółki z o.o. Jako zabezpieczenie tej pożyczki dałem nieruchomość niezabudowaną (działkę), która jest wpisana jako majątek mojego przedsiębiorstwa i widnieje w ewidencji środków trwałych (grupa "0"). Umowa pożyczki była sporządzona w formie aktu notarialnego i spisana przez notariusza, od umowy został zapłacony PCC. Niestety nie udało mi się spłacić pożyczki w terminie przez co pożyczkodawca przejął zastawioną nieruchomość (działkę). Pożyczkodawca po przejęciu na swoją rzecz zabezpieczenia nie będzie dochodził zwrotu zaciągniętej pożyczki.
Jakie skutki w podatku dochodowym rodzi u mnie ta niespłacona pożyczka, czy jest ona moim przychodem i czy należy ją opodatkować i co się dzieje podatkowo z wartością działki która była zabezpieczeniem pożyczki?