Pytanie
Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wywoła transakcja przejęcia za długi nieruchomości stanowiącej własność spółki z o.o.?
Osoba fizyczna X jest wspólnikiem spółki jawnej Y. Spółka jawna Y jest udziałowcem spółki z o.o. Osoba fizyczna X udzieliła pożyczki spółce z o.o., której ta nie może spłacić (brak płynności) Osoba fizyczna X zamierza przejąć za długi wynikające z umowy pożyczki nieruchomość należącą do spółki z o.o. Wartość długu wynikającego z umów pożyczek jest niższa niż rynkowa wartość nieruchomości?
Czy osoba fizyczna X, w zamian za różnicę w wartościach, może zobowiązać się do udostępniania lokalu w przejętej nieruchomości do prowadzenia dalszej działalności przez spółkę z o.o.?
Jakie konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych wywoła to przejęcie dla osoby fizycznej X?
Jakie jest ryzyko podatkowe związane z takim przejęciem?