Pytanie
Spółka z o.o. w 2012 r. za udziały własne otrzymała zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład ZCP wchodzi nieruchomość o wartości 4.150.000 zł. Wartość udziałów to 175.000 zł. W tym samym roku spółka w innej spółce objęła udziały o wartości 600.000 zł wydając nieruchomość. Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest wartość nominalna udziałów, czyli 600.000 zł.
Jaki jest koszt uzyskania przychodów i czy spółka prawidłowo postąpi nie zaliczając do przychodów wartości wydanej nieruchomości czyli 4.150.000 zł?
Dodam jedynie, że bilansowo spółka do przychodów i kosztów zaliczyła całą wartość nieruchomości oraz to, że spółka nieruchomości nie amortyzowała traktując ją jako inwestycję.