Pytanie
Pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim do 28 marca 2013, następnie na urlopie wypoczynkowym w okresie 29-31 marca 2013. Za okres 20-28 marca 2013 otrzymał w marcu 2014 r. wynagrodzenie, gdyż błędnie określono termin trwania urlopu macierzyńskiego. Wynagrodzenia wypłacane są do 25 za bieżący miesiąc. Brakującą część urlopu macierzyńskiego za marzec 2014 r. oraz ww. urlop wypoczynkowy wprowadzono do systemu po naliczeniu wynagrodzeń za marzec 2014 r.
Jakie raporty rozliczeniowe (RCA/RSA) ZUS należy złożyć do ZUS za marzec 2014 r., a jakie za kwiecień 2014 r.?