Pytanie
Polska spółka (A) zakupiła maszynę od kontrahenta zagranicznego z Niemiec (B). Wartość faktury to 100.000 euro. Przelew za maszynę został zrealizowany przez inną spółkę z Niemiec, naszą firmę "Matkę" (C), w kwocie 120.000 euro. Po kilku dniach sprzedawca zwrócił spółce "Matce" nadpłaconą kwotę 20.000 euro. Należną kwotę 100.000 euro, którą musimy zwrócić spółce niemieckiej (C) rozliczyliśmy poprzez kompensatę z naszymi należnościami (A).
Jak ustalić zrealizowane różnice kursowe dotyczące zakupu tej maszyny?
Jako różnice pomiędzy wartością faktury po kursie średnim NBP z dania poprzedzającego moment sprzedaży, a jakim innym kursem średnim NBP (bądź kursami): z dnia zapłaty przez naszą spółkę niemiecką, czy z dnia kompensaty, tj. zwrotu wyłożonych w naszym imieniu środków z naszymi należnościami?
Różnice kursowe rozliczamy metoda podatkową.