Pytanie
To, że pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy jest jasne. Jak interpretować ten nakaz względem osób przeziębionych? W naszym kraju wiele osób pomimo choroby tak przychodzi do pracy, zarażając współpracowników. Osoby o słabszej odporności muszą iść na L4 i dodatkowo pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni (nie wspominając o konsekwencjach dla rodziny).
Czy pracodawca w myśl k.p. powinien wprowadzić jakiś sposób postępowania z osobami chorymi np. poprzez stworzenie izolatki, zakazu wykonywania pracy lub wprowadzenia obowiązku stosowania masek ochronnych dla chorych pracowników, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się choroby?
Czy nierobienie niczego w tym zakresie nie stanowi złamania zasad zawartych w k.p.?