Pytanie
Pracodawca zamierza zwolnić pracownika na podstawie art. 53 k.p. po 182 dniach choroby i po 3 miesiącach świadczenia chorobowego, ale osoba jest na liście osób chronionych w związkach zawodowych. Bez zgody związków pracodawca nie może zwolnić tego pracownika. Pracodawca wystosował pismo do związków zawodowych z prośbą o wyrażenie zgody na zwolnienie pracownika, ale od miesiąca nie otrzymał odpowiedzi. W tej sytuacji pracodawca zamierza złożyć wypowiedzenie pracownikowi.
Jakie konsekwencję może ponieść pracodawca?
Proszę o wskazanie orzeczeń spraw dotyczących tej kwestii, jakie były w polskich sądach rozstrzygane (zwłaszcza w sądzie lubelskim) i czy były w większości wygrane dla pracodawcy, czy przegrane.