Pytanie
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (PKPiR, czynny podatnik VAT, podatek dochodowy oraz VAT płatne kwartalnie) zawiesił działalność gospodarczą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. W okresie zawieszonej działalności gospodarczej podatnik płacił za faktury otrzymywane z tytułu kontynuacji najmu biura oraz za kontynuację opłat telefonu i internetu. Podatnik opłacił również wystawiony z datą 5 styczeń 2014 r. rachunek Starostwa Powiatowego z tytułu zamówionych w grudniu 2013 r. materiałów archiwalnych które Starostwo przesłało w styczniu 2014 r. Podatnik w lutym 2014 r. celem wysyłania i rozwożenia ofert dokonał zakupu znaczków pocztowych oraz zakupu paliwa do samochodu, który u podatnika jest środkiem trwałym.
Czy podatnik obliczając podatek dochodowy za 2014 r. a dokładnie za pierwszy kwartał 2014 r. ma prawo uwzględnić wyżej opisane i poniesione koszty?
Czy w deklaracji VAT 7-K za pierwszy kwartał 2014 r. podatnik ma prawo wpisać oraz odliczyć podatek naliczony z tytułu wyżej opisanych i poniesionych kosztów?