Pytanie
Faktury zakupu i sprzedaży zaliczające je do kosztów i przychodów przeliczamy po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktur zakupu i sprzedaży. Do rozliczeń zagranicznych stosujemy rachunek walutowy, na który wpływają należności i z którego płacimy zobowiązania. W 2011 r. do przeliczania wpływu należności stosowaliśmy kurs kupna z tabeli banku, a przy zapłacie zobowiązań kurs sprzedaży z tabeli banku, a w wyniku ich zastosowania powstawały koszty i przychody z tytułu różnic kursowych.
Czy w 2012 r. do przeliczania wpływu należności i zobowiązań mamy stosować kurs średni NPB z dnia poprzedzającego wpływ należności/zapłatę zobowiązań w związku z tym, że korzystamy z rachunku walutowego?