Pytanie
Firma posiada rachunek walutowy. Wątpliwość dotyczy wyceny obrotów na rachunku walutowym zgodnie z ustawą o CIT.
Czy przy zakupie walut w odstępach czasowych kilku dni, kiedy dochodzi do przewalutowania, wpływu na rachunek walutowy i następnie z tego rachunku jednej zapłaty dla kontrahenta zagranicznego, powinno się stosować do zapłaty kurs faktyczny?
W takim przypadku czy kurs faktycznie zastosowany byłby złożony z kilku kursów, po których kupowana była waluta.
Czy byłby to kurs z ostatniego dnia zakupu, który jest jednocześnie dniem zapłaty? Czy może jednak pomimo przewalutowania powinno się stosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wypływ środków z rachunku walutowego z tego względu, że nie było zakupu jednego dnia całej potrzebnej kwoty waluty?