Pytanie
Do burmistrza wpłynęła prośba o podjęcie interwencji w związku z gromadzeniem odpadów na posesji sąsiada. Przeprowadzona w terenie wizja potwierdziła fakt gromadzenia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz ich przetwarzanie. Ponieważ na powyższe działania wymagane jest zezwolenie starosty, sprawę przekazano do starosty celem jej dalszego przeprowadzenia. Starosta sprawę przekazał do WIOŚ, uzasadniając powyższe brakiem kompetencji, ponieważ nie wpłynął do niego wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. WIOŚ skierował sprawę do burmistrza.
Który organ jest właściwy w powyższej sprawie?