Pytanie
Osoba prowadząca działalność jednoosobowo sprowadziła z zagranicy samochód osobowy, ale nie na firmę, tylko dla siebie prywatnie. Wartość samochodu to 100 euro (tyle zadeklarowała do urzędu skarbowego), opłaciła wszelkie opłaty związane z rejestracją auta w urzędzie miasta - 247,50 zł, poniosła koszt tłumaczenia umowy - 100 zł, opłatę recyklingu pojazdu - 500 zł, akcyzę - 12 zł, opłatę skarbową - 17 zł.
Jaką wartość auta powinna przyjąć osoba, gdyby chciała przyjąć je jako środek trwały do firmy?