Pytanie
W 2009 r. wspólnicy spółki cywilnej podpisali umowę leasingu operacyjnego na samochód, jego ładowność to 624 kg. Na wyciągu ze świadectwa homologacji stwierdzone jest, że auto posiada status samochodu ciężarowego, oprócz tego ten sam status widniał na dowodzie rejestracyjnym oraz na badaniu technicznym pojazdu. W 2011 r. złożyliśmy pismo z umową leasingową do urzędu skarbowego aby to auto nadal było traktowane jak dotychczas. Teraz firma leasingowa wystawiła nam fakturę na wykup.
Jaką stawkę amortyzacyjną powinniśmy przyjąć na ten środek trwały?