Pytanie
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę pełen etat od 27 lutego 2013 r. odszedł na emeryturę. Za okres od 1 stycznia do 26 lutego 2013 r. pracownika wliczono do przeciętnej liczby zatrudnionych i naliczono odpis podstawowy na ZFŚS. Zakład dokonuje dodatkowo odpis na emerytów i rencistów zakładu w wysokości 182,32 zł.
Jak naliczyć taki odpis na osobę będącą emerytem od 27 lutego 2013 r.?
Czy należy przyjąć na 2013 r. na tę osobę całą kwotę 182,32 zł, czy też rozliczyć proporcjonalnie za okres od 27 lutego do 31 grudnia 2013 r.?