Pytanie
Spółka sprzedaje maszyny pośrednikom, którzy czasami proszą o doposażenie maszyn, w czym spółka pośredniczy. Zewnętrzny podmiot, który dokonuje doposażenia ma podpisaną umowę ze spółką. Wedle umowy w przypadku, gdy w doposażonej maszynie dojdzie do usterki zewnętrzna firma dokonuje naprawy w ramach gwarancji sama, jeżeli oprócz usterki w doposażeniu pojawi się defekt w samej maszynie, a nie będzie jasne z jakiej przyczyny doszło do usterki, czy mogło ją wywołać doposażenie wówczas koszty naprawy pokryją po połowie spółka i podmiot zewnętrzny.
Po takiej właśnie usterce wystąpił defekt w maszynie i spółka zleciła naprawę firmie X. Firma X wystawiła na spółkę fakturę: wymiana części i naprawa.
Jak udokumentować przerzucenie 50% kosztów tej faktury na firmę zewnętrzną (która w maszynie zamontowała wcześniej doposażenie)?
Czy można dokonać refaktury 50% wartości każdej części zużytej do naprawy i 50% wartości usługi serwisowej, czy w tym przypadku faktura nie znajdzie zastosowania?