Pytanie
Firma oddelegowuje pracownice do Niemiec na okresy: 3 miesiące - umowa zlecenie; 12 miesięcy umowa zlecenie.
Jak stosować zasadę 183 dni po których należy opłacać podatek w Niemczech?
Jaki jest sposób naliczenia 183 dni i czy w momencie przekroczenia 183 dni podatek w Niemczech opłaca się od 184 dnia, czy "wracamy się" i korygujemy podatek od pierwszego dnia?
Czy do 183 dni wlicza się okres pracy u innego pracodawcy?
Jakie konsekwencje ponosi pracodawca gdy pracownik nie wykaże wcześniejszego pobytu w Niemczech?
Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za uchybienie terminów 183 dni?