Pytanie
W nawiązaniu do zmian wynikających z ustawy deregulacyjnej, odnośnie zasady korekty kosztów z faktur niezapłaconych w ustawowo przewidzianym terminie w jaki sposób powinna zostać ujęta owa korekta?
Przedsiębiorca w styczniu nabył towary o określonej wartości (kol. 10 PKPiR), z terminem płatności na koniec stycznia. Nie zapłacił za nie i w marcu powinien pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z niezapłaconych wydatków. W marcu natomiast nie zakupił ani jednego towaru, poniósł wyłącznie koszty pozostałe (kol. 13 PKPiR), związane z utrzymaniem firmy.
W jaki sposób ma pomniejszyć koszty w związku zart. 24d u.p.d.o.f., czy poza księgą przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, czy też bezpośrednio w księdze?
Jeżeli w księdze to w której kolumnie, skoro brak jest podsumowania wydatków związanych z zakupem towarów i pozostałych kosztów?
Czy w takim wypadku korekta powinna zostać ujęta bezpośrednio w pozostałych przychodach?
Kolumny 10 i 13 PKPiR nie sumują się, stąd pytanie, czy wobec tego wydatek ujęty pierwotnie jako zakup towaru lub pozostały koszt mają być odjęte jedynie z kolumn, z których pochodzą, a pozostała część ma zostać uwzględniona w pozostałych przychodach? Nadrzędnym celem PKPiR jest prawidłowe ujmowanie zdarzeń gospodarczych i ich oddzielenie od siebie.
W przypadku wprowadzenia korekt do kolumny 10 towary, w jaki sposób będzie obliczana marża sklepu przez kontrolujących?
PKPiR nie będzie wiernym odwzorowaniem relacji pomiędzy wielkością zakupu towarów a ich sprzedażą.
Czy bardziej właściwym postępowaniem nie byłoby ujęcie korekty poza PKPiR, przy samym wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy?
Przy takim rozwiązaniu księga pozostawałaby rzetelna, z odwzorowaniem wielkości zakupu towarów, które w danej chwili znajdują się w sprzedaży.