Pytanie
Ostatnie w roku posiedzenie rady nadzorczej spółdzielni odbywa się zawsze wyjątkowo w restauracji i po omówieniu spraw spółdzielni następuje dzielenie się opłatkiem powiązane z konsumpcją. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie rady oraz członkowie zarządu. Od wynagrodzenia za udział w posiedzeniu członkom wypłacamy wynagrodzenie, które jest opodatkowane i odprowadzamy składkę zdrowotną.
Jak rozliczyć ww. konsumpcję na członków rady nadzorczej (nie są pracownikami) i członków zarządu, którzy są pracownikami spółdzielni?
Czy hipotetyczna konsumpcja na takim posiedzeniu winna być doliczona do wynagrodzenia czy może należy ją wykazać w jakiś inny sposób?