Pytanie
Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce (czynny podatnik VAT) finansuje pakiet medyczny dla pracowników i członków rodzin (chętnych) ze środków obrotowych. Dla pracownika pokrywa koszty w 100%, a dla rodziny nie pokrywa ich w ogóle. Potrącenie następuje z wynagrodzenia pracownika. Dnia 15 października 2012 r. spółka otrzymała fakturę na pozycje: pakiet medyczny 500 zł (400 zł pracownicy 100 zł członek rodziny) medycyna pracy 100 zł (pracownicy). Stawka zwolniona. W związku z tym spółka za październik 2012 r. wystawiła fakturę wewnętrzną VAT ze stawką zwolnioną – pakiet medyczny dla pracowników (400 zł). Z kolei dla odpłatności rodziny spółka nie wystawiła faktury, potraktowała je jako potrącenie z wynagrodzenia danej osoby pracownika (konto 249). W deklaracji VAT ujęła tylko kwotę 400 zł.
Czy postąpiono prawidłowo?