Pytanie
Jak rozliczyć podatkowo powstałe różnice kursowe przy zwrocie wadliwego towaru do kontrahenta zagranicznego?
Jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie jestem również zarejestrowany jako podatnik VAT-UE. Ewidencję prowadzę w formie PKPiR. Zakupuję towary od kontrahenta z Niemiec. Po otrzymaniu towaru, okazuje się ze część towaru jest wadliwa. Zwracam część towaru, a kontrahent zwraca mi część mojej zapłaty. Na rachunek wpływają mi środki przewalutowane po kursie sprzedaży banku. Przykład: (kursy euro są przykładowe) Kupuję towar za 500 euro. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury wynosi 4.20 zł. Kurs kupna waluty w banku wynosi 4.40 zł. Przy zakupie powstają ujemne różnice kursowe w wysokości 100 zł ((4.40 zł - 4.20 zł) x 500 euro), stanowiące koszt uzyskania przychodu. Po otrzymaniu towaru stwierdzam, że część towaru na łączną kwotę 100 euro jest wadliwa. Zwracam towar, a kontrahent przelewa mi środki za zwrócony towar. Otrzymuję korektę do faktury (notę kredytową). Na konto wpływa mi kwota po kursie sprzedaży waluty przez bank np.: 4 zł.
Jak rozliczyć podatkowo taką transakcję?