Pytanie
Spółka dokonuje sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta z innego państwa UE (transport na dokumencie T1 tranzyt). Towar kupiliśmy od dostawcy z kraju trzeciego i stamtąd przyjechał do Polski. Wobec tych towarów przed ich sprzedażą kontrahentowi z UE nie powstał jeszcze dług celny (nie doszło do importu) na terytorium RP na skutek zastosowania procedury czasowego składowania w magazynie, bezpośrednio po tym zastosowaniu procedury tranzytu, o którym piszemy na początku. W przypadku sprzedaży naszego towaru do UE (nieoclonych na terytorium RP) wymagane będzie zapewne również potwierdzenie wywiezienia towaru do innego kraju w UE (towar niewspólnotowy, bo nie został zaimportowany przez nas).
Czy taka sprzedaż może byc traktowana jako niepodlegająca VAT w Polsce i nie należy jej wykazywać w żadnym polu deklaracji VAT-7, czy wykazać w polu "nie podlega z prawem do odliczenia" poz. 21? Transakcja nie stanowi raczej WDT, bo towar nie został dopuszczony do obrotu na terenie UE na moment sprzedaży.
Czy może być traktowana jako eksport, pomimo tego, że nie doszło do transportu poza UE i nie kupił go podmiot spoza UE? Sprzedaży dokonano na warunkach CIP (towary uznaje się za dostarczone w momencie przekazania ich pierwszemu przewoźnikowi, cały transport i ubezpieczenie opłacane są przez sprzedawcę)?
Jakie dokumenty należy zgromadzić aby uzasadnić wyłączenie z opodatkowania w Polsce?