Pytanie
Dokonujemy sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Jest to zespół pałacowo-parkowy składający się z dwóch odrębnych nieruchomości. Pierwsza stanowi dworek szlachecki wraz z gruntem. Druga to działka z zabytkowym parkiem. Sprzedaż dokonywana będzie w dwóch etapach. W pierwszym sprzedany będzie dworek z działką jako sprzedaż zwolniona z VAT. Całość dzierżawiliśny przez 12 lat firmie, która teraz kupuje dworek z działką. Firma ta płaciła nam czynsz z VAT. Nakłady na modernizację ponosiła firma dzierżawiąca nieruchomość. My jako sprzedający nie. Firma wykorzystywała dworek do działalności opodatkowanej - szkolenia, organizacja spotkań biznesowych itp. Drugim etapem będzie sprzedaż zespołu parkowego znajdującego się na odrębnej działce. Przy sprzedaży tej części niezabudowanej nieruchomości gminie będzie przysługiwało prawo pierwokupu. Tą część zamierzamy sprzedać z VAT traktując ten zespół parkowy jako potencjalny teren budowlany.
Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?