Pytanie
Nasza firma (zarejestrowany podatnik VAT-UE w Polsce, rozliczająca się poprzez książkę przychodów i rozchodów) w dniu 27 kwietnia 2015 r. dokonała zakupu podzespołów elektronicznych w sklepie internetowym w celu dalszej odsprzedaży dla klienta krajowego. Przy danym asortymencie informowano, że towar znajduje się w UE w magazynie w Holandii, i że stamtąd będzie wysłany. Zakup obligował do dokonania zapłaty w USD na wskazane konto, co uczyniliśmy. W dniu 4 maja 2015 r. otrzymaliśmy od kuriera przesyłkę z zakupionym towarem, w paczce znajdowała się faktura wystawiona z dniem 27 kwietnia 2015 r., wystawiona przez sprzedawcę z danymi adresowymi Hong Kongu, nie ma żadnych danych adresowych ani nr VAT-UE. Faktura opiewa na kwotę przelaną sprzedawcy, tj. 300 USD, w tym 290 wartość towaru i 10 USD transport. Otrzymaliśmy towar nie dokonując żadnych dodatkowych opłat takich jak VAT czy cło.
Czy należy transakcję wykazać w deklaracji VAT?
Jeśli tak, jak należy ją potraktować?
Czy naliczyć i odliczyć VAT, czy jest to transakcja niepodlegająca VAT?
Jak należy zaksięgować dany zakup w PKPiR - z datą 27 kwietnia 2015 r., czy 4 maja 2015 r.?