Pytanie
Dokonaliśmy nabycia towarów od kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Niemiec. Dostawca wystawił fakturę, w której posługuje się polskim numerem identyfikacji podatkowej, a dostawę opodatkował według stawki 23% VAT. Towar dostarczono bezpośrednio z terytorium Niemiec do magazynu naszej firmy. WNT wykazał dostawca towarów.
Jak powyższa transakcja powinna być rozliczona przez naszą firmę?