Pytanie
Spółka z o.o. buduje budynek hotelowy. Budynek nie został odebrany. Spółka nie prowadzi działalności hotelowej ani gastronomicznej. Dopiero po odbiorze technicznym i innych koniecznych odbiorach taką działalność rozpocznie.
W jaki sposób rozliczyć zakup wyposażenia hotelu, kuchni oraz restauracji (meble, sztućce, naczynia, drobne urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni, których wartość nie przekracza 3500 zł)?Spółka nie zamierza zaliczać tego do środków trwałych?
Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów w dniu zakupu, czy też zaksięgować jako "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i do kosztów zaliczyć w momencie rozpoczęcia działalności hotelu?
Czy może należałoby przyjąć jakiś okres użytkowania i rozliczać takie zakupy w dłuższym czasie?
Wartość wyposażenia stanowi dla spółki dość znaczny koszt.