Pytanie
Zakupiliśmy z firmy szwajcarskiej towar - blachę. Towar ten sprzedaliśmy w Rosji dla klienta z Niemiec, Towar ten nie wchodzi na polski obszar celny.
Jak prawidłowo wystawić fakturę dla klienta z Niemiec - jako sprzedaż opodatkowaną 0%, czy NP?
Jaka podstawa prawna daje mi prawo nie odprowadzać podatku VAT od tej sprzedaży?
Czy transakcja musi być zgłoszona przez nas w urzędzie celnym?
Jeżeli chodzi o transport: towar leżał w porcie- kupiliśmy towar w porcie w St. Petersburgu – do portu towar dostarczył klient szwajcarski (nasz dostawca). Koszty transportu do portu po stronie dostawcy. Z tego samego portu sprzedaliśmy towar odbiorcy niemieckiemu, po stronie którego są już wszelkie formalności załadunku i przewozu materiału. Po naszej stronie leży wystawienie faktury dla niemieckiego odbiorcy.