Pytanie
Proszę o wyliczenie ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który ma przepracowane ponad 10 lat pracy oraz nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego? Pracownik jest zatrudniony w Zakładzie Aktywności Zawodowej (ZAZ) w wymiarze 0,6 etatu, czyli dzienna norma czasu pracy wynosi 4 godz. 12 min.
Czy w informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych trzeba podać wyliczankę rachunkową w godzinach dni urlopu przysługującemu pracownikowi, czy można napisać liczbę dni – bez godzin?
Czy prawidłowo wyliczono urlop w następujący sposób: 0,6 x (26 dni 10) = 21,6~ 22 dni x 7 godz. tj. 154 godz.?
Po podzieleniu 154 godz. na czas pracy czyli 4 godz. 12 min. wychodzi 36,3333 dnia.
Czy to jest prawidłowe ustalenie urlopu?
Czy może należy pomnożyć 36 dni x 4 godz. 12 min. tj. 151 godz. 12 min. i taką informację podać pracownikowi?