Pytanie
Osoba fizyczna, KPiR, VAT zatrudnia pracownika w dziale księgowości. Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta 30 listopada 2007 r. ze stawką wynagrodzenia 1 700 zł brutto miesięcznie. Ilość osób zatrudnionych w firmie to 3 osoby. Pracownica od stycznia 2012 r. otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 2800 zł brutto bez żadnych zmian ani pisemnych porozumień. Pracownica przebywała od 1 października 2012 r. do 9 kwietnia 2013 r. na zwolnieniu chorobowym, następnie od 9 kwietnia 2013 r. do 7 kwietnia 2014 r. na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim. Od 8 kwietnia 2014 r. pracownica przebywa na zaległym urlopie wypoczynkowym. Od stycznia 2013 r. w firmie nie ma już działu księgowości ani równorzędnego stanowiska pracy. W firmie nie ma spisanych zasad wynagradzania, premie wypłaca właściciel w oparciu o swoją subiektywną ocenę.
Od jakiej podstawy należy wyliczyć wysokość wynagrodzenia za czas urlopu?
Czy różnicę pomiędzy 2800 zł brutto (kwota wypłacana), a 1700,00 zł brutto (kwota wynikająca z umowy o pracę) można traktować jako premię uznaniową?