Pytanie
Zgodnie ze zmianami w k.p. pracodawca może ustalać w rozkładach czasu pracy różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach i nie dochodzi do powstania godzin nadliczbowych w przypadku ponownego wykonywania pracy w tej samej dobie pracowniczej. Rozkłady takie należy uzgodnić z przedstawicielami pracowników (u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa).
W jaki sposób ma wyglądać takie porozumienie? Czy zapis: "od dnia 01 września 2013 r. w harmonogramie czasu pracy ustalanym dla danego pracownika można ustalać różne godziny rozpoczynania pracy" jest wystarczający? Czy należy wskazać okres obowiązywania porozumienia?